Kolejne zmiany w płatnościach w Irlandii

Wprowadzenie tych reform ma być kluczowym krokiem w rozwoju systemu wsparcia socjalnego w Irlandii.

Minister Ochrony Społecznej, Heather Humphreys, zapowiedziała wprowadzenie nowych zasad przyznawania niektórych świadczeń socjalnych.

Zasiłek dla bezrobotnych w Irlandii

Minister podkreśliła, że jej priorytetem jest wprowadzenie systemu świadczeń zależnych od wynagrodzenia.

Wdrożenie tych reform jest kluczowym krokiem w rozwoju systemu wsparcia socjalnego w kraju, jak podkreśla minister Humphreys.

Więcej: Nowe zasady przyznawania świadczeń socjalnych w Irlandii

Jednak reforma systemu nie będzie ograniczać się jedynie do zasiłków dla bezrobotnych. Minister Humphreys oświadczyła właśnie, że powinny zostać wprowadzone nowe zasady ustalania wynagrodzenia dla kobiet na urlopie macierzyńskim.

Jej zdaniem wynagrodzenie zależne od wysokości płacy to „logiczny kolejny krok” w wspieraniu kobiet, które chwilowo nie mogą pracować.

Zasiłek macierzyński

Obecnie kobieta w ciąży, która kwalifikuje się do świadczenia Maternity Benefit, otrzymuje 274 euro tygodniowo przez 26 tygodni, nie licząc niedziel.

Osoby uprawnione do pewnych świadczeń socjalnych mogą również otrzymywać zasiłek macierzyński w połowie stawki, czyli 137 euro tygodniowo.

Minister Humphreys zaznaczyła, że jej priorytetem jest obecnie uzyskanie zgody rządu na wprowadzenie tych zmian. Nie wiadomo jednak, kiedy te nowe zasady miałyby już obowiązywać.