Koniec przemocy w szkołach w Irlandii - nowe zasady

Minister Edukacji ogłosiła nowe zasady przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w szkołach w Irlandii.

Minister Edukacji w Irlandii, Norma Foley, opublikowała nowe zasady postępowania dla szkół w Irlandii w ramach przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.

Przemoc w szkole

W odpowiedzi na wyniki badania i po konsultacjach z dziećmi, rodzicami i nauczycielami, Ministerstwo Edukacji opracowało inicjatywę „Bí Cineálta” (po irl. „Bądź Miły”).

W ramach nowych przepisów, które zostały opublikowane w środę, szkoły będą zobowiązane do rejestrowania wszystkich incydentów przemocy.

Dane te będą uwzględnione w zanonimizowanej krajowej bazie danych i staną się częścią corocznego raportu dla ministerstwa.

Cała społeczność szkolna, w tym uczniowie, rodzice, nauczyciele, opiekunowie, pracownicy administracyjni i pracownicy serwisów sprzątających, będzie zobowiązana do zapewnienia, że przemoc nie będzie tolerowana w szkołach.

Nowe przepisy w Irlandii

Szkoły będą także podejmować działania w miejscach, gdzie istnieje większe ryzyko przemocy, takich jak korytarze, klatki schodowe i boiska szkolne.

Będą też zobowiązane do przeglądu przypadków przemocy z uczniami i ich rodzicami po 20 dniach, aby sprawdzić, czy przemoc została zatrzymana.

Nowe procedury określają też, że szkoły nie są odpowiedzialne za przypadki cyberprzemocy po lekcjach, ale placówki muszą podjąć działania, jeśli incydenty zdarzają się w ciągu trwania lekcji lub na terenie szkoły.

Więcej: gov.ie