Największe media społecznościowe na świecie otrzymają nadzór BAI w Irlandii.

Większość treści video umieszczanych na największych światowych platformach mediów społecznościowych otrzymać ma kontrolę BAI czyli specjalnej komisji zajmującej się nadzorem stacji radiowych i telewizyjnych w Irlandii.

Ma to być pierwsza tego typu kontrola mediów społecznościowych w Irlandii oraz w Unii Europejskiej. Platformy Facebook, Twitter i Google (właściciel YouTube) mają swoje siedziby w Irlandii, stąd presja UE, by to właśnie Irlandia objęła nadzór nad treścią umieszczaną w krajach Unii.

Nadzór polegać ma na m.in. weryfikacji wieku użytkownika, kontroli rodzicielskiej oraz rozpatrywaniem skarg – jak twierdzą członkowie Broadcasting Authority of Ireland (BAI).

Nowy organ regulacyjny ma mieć uprawnienia do egzekwowania prawa do nadzorowania treści video w serwisach społecznościowych. W najpoważniejszych przypadkach mają zostać nałożone kary.

Jest to bez wątpienia rewolucja w kontroli mediów. Po raz pierwszy organ regulacyjny będzie miał uprawnienia do nadzorowania szkodliwych treści na platformach Facebook, Twitter czy YouTube w Europie.

Nadzór ma się jednak ograniczać do treści video i nie będzie podobnej kontroli nad komentarzami czy zdjęciami. Jednak według BAI w Unii Europejskiej toczą się już rozmowy nad „międzynarodowym porozumieniem w sprawie pilnej konieczności zajęcia się kwestią szkodliwych treści”.

Najprawdopodobniej nadzór Broadcasting Authority of Ireland nad treściami video w krajach Unii wprowadzony zostanie do września 2020 roku.