Nowe zasady segregacji odpadów w Irlandii - Co musisz wiedzieć

Od stycznia zmieniają się przepisy dotyczące segregacji odpadów w Irlandii.

Od 1 stycznia zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące segregacji odpadów w Irlandii.

Wywóz śmieci w Irlandii

Firmy zajmujące się odbiorem odpadów będą zobowiązane oferować usługę brązowego pojemnika każdemu klientowi. To istotna zmiana, dotyczy około 600 000 domów, które obecnie nie korzystają z takiej opcji.

Mieszkańcy, zwłaszcza ci z terenów wiejskich oraz z urbanizowanych apartamentów i przedmieść, muszą przygotować się na nowe przepisy.

Większość z nich posiada już czarne pojemniki na śmieci oraz zielone na recykling. Teraz, w ramach nowych regulacji, do tego zestawu dołączy brązowy pojemnik, przeznaczony na odpady żywnościowe i ogrodowe.

Nowe przepisy mają na celu nie tylko ochronę środowiska, ale także promowanie świadomego i odpowiedzialnego postępowania z odpadami.

Opłaty i korzyści

Koszty związane z brązowym pojemnikiem mogą się różnić w zależności od firmy, ale pewne jest, że segregacja odpadów przynosi korzyści finansowe.

Odpady żywnościowe i ogrodowe, umieszczane w brązowym pojemniku, mogą obniżyć koszty tradycyjnych czarnych pojemników.

Eamon Ryan, Minister Środowiska, podkreśla, że nowe przepisy mają na celu poprawę segregacji odpadów. Dzięki temu możliwe będzie ich efektywniejsze przetwarzanie i kompostowanie.

Według Agencji Ochrony Środowiska aż 21% zawartości czarnych pojemników to odpady, które powinny trafić do brązowych pojemników.

Wyjątki i obowiązki

Ważne jest, że choć firmy odbierające odpady będą musiały oferować brązowe pojemniki, mieszkańcy nie są zobowiązani ich przyjmować.

W takim przypadku konieczne będzie jednak pisemne poinformowanie firmy wywożącej nieczystości o sposobie zarządzania odpadami żywnościowymi.

Czytaj też: Wywóz śmieci – nowe przepisy w Irlandii wejdą w życie