To druga faza ogłoszonego niedawno rządowego projektu w Irlandii.

Ministerstwo Edukacji przedstawi wkrótce szczegóły drugiej fazy pilotażowego programu w szkołach w Irlandii.

Nowy program w Irlandii

Na początku czerwca Minister Edukacji, Norma Foley, ogłosiła plan przeprowadzenia „przełomowego” programu pilotażowego dotyczącego dobrego samopoczucia dzieci w Irlandii.

W ramach tego programu pilotażowego od września br. zapewnione będą bezpłatne usługi terapeutyczne w szkołach podstawowych (doradztwo i wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego):

Więcej: Bezpłatna usługa dla dzieci w ramach nowego programu w Irlandii

W najbliższych dniach ogłoszona zostanie druga faza tego pilotażowego projektu o wartości 5 milionów euro.

Tym razem w ramach tego projektu, w roku szkolnym 2023/24, zostaną utworzone „zespoły dobrostanu edukacyjnego” lub zespoły ds. zdrowia psychicznego w czterech grupach szkół podstawowych w Cork, w północnym Dublinie i w Carlow.

Druga faza wsparcia ma obejmować wczesne interwencje dla poszczególnych dzieci lub grup o łagodnych lub początkowych potrzebach, przy użyciu „niskopoziomowych podejść terapeutycznych”.

Depresja dziecięca

Decyzja ta wynika z badań instytutu ESRI wskazujących na znaczny wzrost problemów zdrowia psychicznego, w tym depresji i lęku wśród uczniów.

Służby zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży HSE (Health Service Executive) zgłosiły 40% wzrost liczby dzieci oczekujących na ich usługi w zeszłym roku.

Niektórzy komentatorzy twierdzą, że wpływ pandemii jest kluczowym czynnikiem wpływającym na te wzrosty. Zdaniem innych przyczyny to wczesny dostęp do mediów społecznościowych i smartfonów oraz nadopiekuńczość  wobec dzieci.