Nowy system donosów w Irlandii - jest potwierdzenie

Rozpoczęły się już zapowiadane testy, mające na celu poprawę bezpieczeństwa w Irlandii.

Irlandia wprowadza nowoczesne technologie, które mają zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i poprawić skuteczność działań funkcjonariuszy Gardy.

Nowoczesne technologie

W ramach tych działań użytkownicy dróg będą mogli dostarczać nagrania niebezpiecznych zachowań, a funkcjonariusze rozpoczęli testy kamer nasobnych w Dublinie.

Potwierdzono, że irlandzki rząd planuje uruchomienie portalu, który umożliwi użytkownikom dróg dostarczanie nagrań mogących posłużyć jako dowody w potencjalnych sprawach karnych.

Asystent komisarza Garda, Paula Hilman, odpowiedzialna za nadzór nad ruchem drogowym oraz współpracę z lokalnymi społecznościami, podkreśliła konieczność stworzenia cyfrowego systemu zarządzania dowodami, aby rozwiązanie to mogło działać skutecznie.

Planowany termin uruchomienia portalu to 2026 rok. System ten ma pomóc w walce z rosnącą liczbą ofiar śmiertelnych na irlandzkich drogach.

Po uruchomieniu, wszyscy użytkownicy dróg, którzy zarejestrują potencjalnie niebezpieczne zachowania, będą mogli przesyłać nagrania do analizy przez Gardę. Nagrania te mogą stanowić podstawę do wszczęcia postępowania karnego.

Kamery nasobne dla Gardy

Równocześnie, funkcjonariusze Gardy w Dublinie rozpoczęli noszenie kamer nasobnych w ramach pilotażowego programu, w którym uczestniczy około 350 funkcjonariuszy z trzech posterunków.

Kamery będą noszone na klatce piersiowej funkcjonariuszy i będą migać na czerwono, gdy zostaną włączone. Zebrane nagrania będą niedostępne do momentu umieszczenia kamer w stacji dokującej, skąd dane będą przenoszone do centralnego magazynu.

Minister Sprawiedliwości, Helen McEntee, wyraziła nadzieję na szybkie wdrożenie tego nowego systemu w całym kraju.

Pilot programu

W trakcie programu pilotażowego przetestowane zostaną trzy modele kamer, zanim zostanie podjęta decyzja o modelach, które zostaną dostarczone wszystkim umundurowanym funkcjonariuszom Gardy.

Pilotaż, znany jako „proof-of-concept”, będzie realizowany w Dublinie, a następnie w Limerick i Waterford, gdzie kamery nasobne zostaną wprowadzone w następujących lokalizacjach:

  • DMR South Central, Pearse Street Garda Station, Kevin Street Garda Station
  • DMR North Central, Store Street Garda Station
  • Waterford Division, Waterford Garda Station
  • Limerick Garda Division, Henry Street Garda Station

Wprowadzenie kamer nasobnych w Limerick i Waterford planowane jest na późniejszy okres tego roku, a docelowo kamery mają być dostępne dla funkcjonariuszy Gardy we wszystkich regionach kraju.

Czytaj też: Nowy system Gardy wdrożony – kary dla kierowców w Irlandii