Jeszcze w tym roku wprowadzony zostanie w Irlandii nowy zasiłek dla bezrobotnych.

Kwestia wprowadzenia tego zasiłku dla bezrobotnych poruszana była już kilkukrotnie w ciągu ostatnich lat.

Po kryzysie gospodarczym w Irlandii wiele osób straciło pracę. Stopniowo uruchomiano programy pomocnicze, dzięki którym bezrobotne osoby mogły powrócić na rynek pracy.

Rząd zachęcał również do otwarcia własnej działalności gospodarczej, jednak odzew był niewielki. Bezrobotni obawiali się, że w przypadku porażki ich samozatrudnienia nie będą się już kwalifikować do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych.

W poniedziałek 29/04/2019 potwierdzono, że w listopadzie 2019 roku wprowadzony zostanie zasiłek dla bezrobotnych osób, które prowadziły własną działalność gospodarczą.

Nowy zasiłek dla bezrobotnych w Irlandii

Według informacji gazety Independent.ie zasiłek w wysokości do €203 tygodniowo będzie wypłacany przez okres 9 miesięcy dla osób posiadających co najmniej 260 składek PRSI oraz przez okres 6 miesięcy dla osób z mniejszą ilością składek.