Od poniedziałku 26 lipca wracają usługi gastronomiczne wewnątrz kawiarni, restauracji i pubów w Irlandii.

Od poniedziałku 26 lipca gastronomia w pomieszczeniach zostanie ponownie otwarta dla osób, które są w pełni zaszczepione lub wyzdrowiały z Covid-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy, a także dla dzieci poniżej 18 roku życia pozostających pod ich opieką.

Unijny certyfikat covid

Początkowo głównym dowodem używanym do wejścia do lokalu będzie unijny certyfikat covid. Dla osób zaszczepionych, które nie otrzymały jeszcze certyfikatu, możliwe jest okazanie potwierdzenia przyjęcia szczepionki, które wystawia HSE.

Klienci będą zobowiązani do okazania dowodu tożsamości ze zdjęciem – może to być paszport lub prawo jazdy – aby udowodnić, że posiadane certyfikaty są wystawione na ich nazwisko.

Będą też zobowiązani do podawania danych kontaktowych jak imię i nazwisko oraz numer telefonu (w celu śledzenia bliskich kontaktów w przypadku wykrycia Covid-19). Dane te będą przechowywane przez 28 dni, a procedura jest zgodna z wymogami RODO.

Pozostałe zasady i ograniczenia

  • Przepustki covidowe (unijne certyfikaty dla podróżnych) będą sprawdzane przy wejściu do lokalu za pomocą aplikacji do skanowania kodów QR.
  • Znoszone zostają ograniczenia dla klientów odnośnie czasu przebywania w lokalu. Nie zmieniono natomiast wymogu dotyczącego godziny zamknięcia lokali – nadal będzie to 23:30.
  • Maksymalnie sześć osób (w wieku od 13 lat wzwyż) będzie mogło siedzieć przy jednym stole. W limit nie wlicza się dzieci w wieku 12 lat lub młodszych. Maksymalna ilość wszystkich osób przy jednym stole nie może przekraczać 15.
  • Klienci podczas pobytu w lokalu powinni pamiętać o zachowywaniu bezpiecznego dystansu i higienie rąk, a w trakcie poruszania się po lokalu będą zobowiązani do zakrywania ust i nosa.
  • Klienci, którzy będą chcieli opuścić lokal na krótki czas, otrzymają pieczątkę lub specjalną przepustkę, dzięki której będą mogli powrócić do środka.

Nowe zasady będą obowiązywać do 9 października, chyba że parlament zdecyduje się je wcześniej znieść bądź przedłużyć o kolejne trzy miesiące.

Sytuacja dotycząca gastronomii w Irlandii będzie ponownie rozpatrywana na podstawie najnowszych danych dotyczących sytuacji epidemiologicznej w kraju.

więcej: gov.ie