Pilne powiadomienie dla tysięcy mieszkańców Irlandii

Prawie 300 000 osób w Irlandii otrzyma wkrótce ważne powiadomienie.

Prawie 300 000 osób zostanie powiadomionych, że ich woda pitna może zawierać niebezpieczne toksyny.

Woda pitna w Irlandii

Uisce Éireann, państwowa firma zajmująca się dostawą wody, zamierza wysłać do gospodarstw domowych z wielu hrabstw specjalne broszury informacyjne.

Nowy raport Uisce Éireann ujawnia, że 15 hrabstw w całym kraju może być dotkniętych nadmiernymi poziomami trihalometanów (THM).

Niektóre badania sugerują związek THM z różnymi rodzajami nowotworów i problemami z płodnością.

THM to związki chemiczne powstające, gdy chlor używany do dezynfekcji zaopatrzenia w wodę w zakładach uzdatniania reaguje z roślinnością i bakteriami w wodzie.

Woda w Irlandii

HSE przyjmuje do wiadomości obawy dotyczące związków THM z chorobami, ale twierdzi, że skutek spożywania niewystarczająco dezynfekowanej wody jest większym zagrożeniem.

Jednakże, Komisja Europejska przyjmuje bardziej zdecydowaną postawę w tej sprawie.

W styczniu Irlandia została uznana przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości za dostarczanie niebezpiecznej wody pitnej setkom tysięcy osób, których zaopatrzenie miało poziomy THM powyżej dopuszczalnych limitów.

Więcej: Woda pitna w Irlandii zagraża zdrowiu