Problemy osób z kartami medycznymi w całej Irlandii

Posiadacze kart medycznych w Irlandii zgłaszają problemy na terenie całego kraju.

Posiadacze kart medycznych zgłaszają swój problem do biur Citizens Information w całym kraju, ponieważ mają trudności z przyjęciem do lekarza rodzinnego.

Karta medyczna w Irlandii – Medical card

Według najnowszych informacji, osoby posiadające kartę medyczną coraz częściej napotykają na „wielokrotne odrzucenia” w poszukiwaniu lekarzy przyjmujących nowych pacjentów.

Osoby te mają prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, jednak wiele z nich nie może znaleźć dla siebie lekarza GP. W pierwszym kwartale tego roku prawie 10 000 osób zwróciło się z tym problemem do biura Citizens Information.

Szacuje się, że prawie 8 na 10 lekarzy rodzinnych odrzuca wnioski pacjentów posiadających karty Medical card bądź GP Visit card.

Lekarz rodzinny w Irlandii

Wielu pacjentów opisuje przypadki, w których próbowali zgłosić się do wielu praktyk medycznych w swojej okolicy, ale spotkali się z odmową z powodu przepełnienia gabinetów.

Najnowsze dane pokazują, że aż 74% lekarzy rodzinnych nie może przyjąć nowych pacjentów prywatnych. Wywiera to dodatkową presję na pacjentów, lokalne szpitale, oddziały ratunkowe i usługi lekarzy w ramach opieki nocnej i świątecznej.

Problemy z systemem medycznym przyczyniły się do tego, że w kwietniu Minister Zdrowia, Stephen Donnelly, przychylił się do prośby o odroczenie planu rozszerzenia usług lekarza rodzinnego:

Więcej: Niepokojące informacje w sprawie bezpłatnych usług lekarza GP w Irlandii