Wydział Opieki Socjalnej w Irlandii przeprasza za zaistniałą sytuację.

Tysiące osób nie otrzyma w tym tygodniu oczekiwanej płatności z Social Welfare.

Rzecznik Wydziału Opieki Socjalnej w Irlandii przeprasza za problemy w wypłatach drugiej transzy dodatku Fuel Allowance. Dodatku nie otrzyma około 3.000 spośród wszystkich 340.000 uprawnionych osób.

Pierwsza transza w wysokości €292.50 została wypłacona w październiku 2017 roku, a drugą część w kwocie €315 zaplanowano właśnie na początek stycznia 2018 roku. Jednak – jak twierdzi rzecznik Social Welfare – w wyniku problemów technicznych w tym tygodniu dodatek nie zostanie wypłacony wszystkim uprawnionym osobom.

Trwają czynności wyjaśniające przyczyny opóźnienia. Rzecznik zapewnia także, że poszkodowane osoby powinny otrzymać płatność w przyszłym tygodniu. Wśród osób, które nie otrzymają w tym tygodniu płatności są osoby pobierające: State Pension Contributory, Widow(er)’s Contributory Pension, Invalidity Pension, State Pension Non Contributory, Disability Allowance oraz National Fuel Scheme.

W tym sezonie zimowym po raz pierwszy zaproponowano wybór pobierania dodatku Fuel Allowance w dwóch transzach lub według starych zasad czyli w kwocie €22.50 tygodniowo (razem z wypłatą świadczenia socjalnego).