POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

To największa jak do tej pory liczba zmarłych osób zakażonych koronawirusem w Irlandii w ciągu jednej doby.

Ministerstwo Zdrowia w Irlandii poinformowało o największej jak dotąd liczbie zmarłych osób, które zakażone były Covid-19.

W ciągu doby przybyło 294 nowych przypadków zachorowania, 14 osób zmarło. Łącznie do tej pory w Irlandii zachorowało już 2.415 osób, zmarło 36 osób.

Nowe restrykcje dla mieszkańców Irlandii

Od 28/03/2020 do 12/04/2020 obowiązują w Irlandii tymczasowe ograniczenia dla mieszkańców dotyczące swobodnego poruszania się:

Więcej: Zakaz wychodzenia z domu – nowe restrykcje w Irlandii

Przez cały weekend trwa specjalna akcja Gardy mająca na celu pilnowanie przestrzegania wprowadzonych ograniczeń:

Więcej: Zaostrzone kontrole – Tysiące patroli Gardy na ulicach całej Irlandii

Lista zawodów, których nie dotyczą ograniczenia

Cały transport publiczny i podróże pasażerskie będą ograniczone do „niezbędnych pracowników” i osób świadczących podstawowe usługi. Rząd opublikował listę tych osób.

Są to pracownicy sektorów:

 • Rolnictwo i rybołóstwo
 • Produkcja
 • Naprawa i instalacja maszyn i urządzeń
 • Energia elektryczna, gaz i woda
 • Budowa
 • Handel hurtowy i detaliczny
 • Transport i komunikacja
 • Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne
 • Informacja i łączność
 • Działalność finansowa i prawna
 • Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 • Wynajem i dzierżawa
 • Usługi administracyjne i pomocnicze
 • Administracja publiczna i obrona
 • Zdrowie i działalność społeczna
 • Wolontariat

Funkcjonariusze Gardy będą mogli poprosić mieszkańców przebywających poza miejscem zamieszkania o okazanie dowodu tożsamości wraz z informacją o sektorze, w którym są zatrudnieni.

Więcej informacji: www.gov.ie