Pieniądze dla mieszkańców Irlandii mogą być wypłacane już w maju.

Minister ds. Ochrony Socjalnej, Heather Humphreys, poinformowała, że już w maju może ruszyć specjalny progam wypłat dla mieszkańców Irlandii.

Dofinansowanie dla mieszkańców Irlandii

Trwają ostatnie prace nad rządowym dofinansowaniem dla gospodarstw domowych, które przyjęły lub przyjmą uchodźców z Ukrainy.

Program ma na celu pokrycie zwiększonych kosztów ponoszonych przez rodziny przyjmujące uchodźców, jednocześnie zachęcając inne rodziny w Irlandii do rozważenia tej formy pomocy.

Na obecną chwilę nie potwierdzono jeszcze, czy wypłata w kwocie 400 euro miesięcznie będzie przyznawana niezależnie od liczby osób przyjętych pod dach. Trwa też dyskusja nad kwestią opodatkowania.

W przestrzeni publicznej pojawiły się głosy, że gospodarstwa, które goszczą u siebie większą liczbę osób z Ukrainy, powinny otrzymać większą sumę niż gospodarstwa, które goszczą pojedyncze osoby.

Decyzja rządu

Nad projektem pracuje specjalna podkomisja składającą się z urzędników Ministerstwa Opieki Społecznej i Ochrony Socjalnej, Ministerstwa ds. Dzieci i Młodzieży oraz Ministerstwa Wydatków Publicznych.

Już w najbliższych dniach specjalna podkomisja dostarczy notatkę w tej sprawie do Rady Ministrów. Rzecznik rządu zapowiedział decyzję w tej sprawie w ciągu kolejnych dwóch tygodni.

Czytaj też: Nawet 400 euro wsparcia miesięcznie – plan rządu w Irlandii