Najnowsze dane opublikowane przez CSO wzbudziły powszechny niepokój wśród opinii publicznej w Irlandii.

Główny Urząd Statystyczny w Irlandii (CSO) opublikował najnowsze dane dotyczące bezrobocia w Irlandii. Niektóre informacje wzbudziły społeczny niepokój – kryzys Covid-19 miał znaczący wpływ na rynek pracy w ostatnim miesiącu.

Dane dotyczące bezrobocia w maju zawierają dwa różne wyliczenia:

  • Miesięczna stopa bezrobocia przy standardowym wyliczeniu wzrosła z 5,4% w kwietniu do 5,6% w maju
  • Zakwalifikowanie osób pobierających zasiłek Pandemic Unemployment Payment (PUP) do grupy bezrobotnych oznacza stopę bezrobocia 26,1% (lekki spadek z 28,2% w kwietniu)

Przedstawiciele CSO informują, że osoby pobierające PUP nie spełniają kryteriów ustalonych na szczeblu międzynarodowym, aby mogły zostać uznane jako bezrobotne.

Mimo to patrząc na realne wyliczenia odnośnie wszystkich osób bez zatrudnienia w Irlandii łatwo zauważyć, że obecnie aż jedna na cztery osoby nie pracuje.

Z danych tych wynika również, że w Irlandii 51% osób poniżej 24 roku życia oraz 22,5% osób w wieku od 25 do 74 lat obecnie nie ma pracy. Przy standardowej metodzie wyliczeń jest to odpowiednio 13,5% oraz 4,5%.

Tymczasem Minister Finansów Paschal Donohoe poinformował, że deficyt budżetu państwa osiągnął w maju €6,143 miliarda, ponieważ trwający kryzys Covid-19 wywiera presję na finanse publiczne. W tym samym okresie 2019 roku deficyt wynosił €63 miliony.

Całkowite wydatki publiczne na koniec maja były o 19% wyższe niż oczekiwano (o €4,175 mld). Jednocześnie wpływy z PRSI spadły w maju o prawie 16%.

Minister Donohoe powiedział, że rząd opracuje bardziej szczegółową prognozę gospodarki na 2020 rok po uzyskaniu danych o wydatkach i wpływach z podatków w czerwcu.