Najemcy w Irlandii mogą niedługo stanąć w obliczu znacznych podwyżek czynszów.

Już niedługo najemcy w Irlandii, którzy wynajmują nieruchomości w strefach Rent Pressure Zones, mogą się spotkać z niespodziewaną podwyżką czynszów.

Czynsze w Irlandii

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości w Irlandii nie mogą podnieść czynszu swoim najemcom z powodu trwającej pandemii. Jednak przepisy te wygasają w lipcu i jest możliwość, że ceny wynajmu pójdą mocno w górę.

W przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej obaw, że czynsze wzrosną o 8% rocznie. Landlordzi mogą chcieć w ten sposób wyrównać swoje straty za ubiegły rok, kiedy nie mogli podnieść cen o 4%.

Podwyżka za dwuletni okres może być ciosem dla tysięcy najemców, których sytuacja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu z powodu pandemii w Irlandii.

Zamrożenie czynszów w Irlandii

Paul Murphy z People Before Profit zwrócił się w tej sprawie do wicepremiera Leo Varadkara. Poseł zaapelował, by obecne zamrożenie czynszów i zakaz eksmisji zostały przedłużone do czasu zakończenia pandemii.

Leo Varadkar powiedział, że „nie przewidział, że ludzie będą mogli wprowadzić czynsz z datą wsteczną” i że będzie rozmawiał na ten temat z Ministrem ds. Mieszkalnictwa.

Departament Mieszkalnictwa potwierdza, że na obecną chwilę wzrost o 8% byłby możliwy, gdyby właściciel chciał wprowadzić podwyżkę czynszu po raz pierwszy od dwóch lat.