Aby sprostać wyzwaniom rynku, pracodawcy w Irlandii zobowiązują się do podwyższenia pensji swoim pracownikom.

Eksperci zapowiadają podwyżki płac dla pracowników w Irlandii. Takie zobowiązanie wyraziło ponad 50% pracodawców.

Praca w Irlandii

Ekonomiści zapowiadali podwyżki pensji już pod koniec zeszłego roku. Informowali wówczas o niedoborach pracowników, którzy po otwarciu gospodarki nie wyrażali chęci do powrotu na rynek pracy.

Braki kadrowe stały się główną przyczyną presji na firmach, które w ten sposób zmuszone zostały do zaoferowania lepszych warunków finansowych.

Na planowanie podwyżek wpływa też rotacja pracowników, którzy wyrażają chęć rozwoju, a także chęć utrzymania lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Tymczasem presja wydaje się tylko zwiększać, ponieważ od kilku tygodni obserwujemy coraz większe podwyżki cen żywności, a także wzrost opłat za czynsz, energię elektryczną i gaz.

Podwyżka płac w Irlandii

Według najnowszego raportu opracowanego przez Adare Human Resource Management, ponad połowa pracodawców w Irlandii zamierza podnieść płace swoim pracownikom.

Średnio planuje się podwyżkę w wysokości 5,3% płacy. W przypadku mniejszych firm, zatrudniających poniżej 50 osób, możliwa podwyżka wyniesie 6,6%.

Czytaj też: Stawka Living Wage w Irlandii będzie obowiązkowa? – jest zapowiedź