Ważne zmiany w systemie świadczeń w Irlandii

Zmiana przepisów otwiera nowe możliwości dla tysięcy rodzin w Irlandii.

W najnowszej reformie systemu świadczeń socjalnych, Irlandia wprowadza gruntowne zmiany, które przyniosą znaczące korzyści samotnym rodzicom.

Świadczenia socjalne w Irlandii

Zmiana przepisów dotyczących świadczeń dla samotnych rodziców oraz sposobu traktowania alimentów w badaniu dochodów otwiera nowe możliwości dla tysięcy rodzin.

W ramach radykalnej zmiany, świadczenia alimentacyjne nie będą już wliczane do dochodów (means test) przy ubieganiu się o świadczenia socjalne.

Ta historyczna decyzja oznacza, że samotni rodzice mogą teraz łatwiej uzyskać dostęp do wsparcia finansowego, bez konieczności udowadniania starań o uzyskanie alimentów od drugiego z rodziców dziecka.

Reforma ta dotyczy zarówno świadczenia dla samotnego rodzica, jak i przejściowego świadczenia dla osób poszukujących pracy.

Minister Ochrony Społecznej Heather Humphreys podkreśliła znaczenie tych zmian, wskazując na ich potencjalny wpływ na redukcję ubóstwa dzieci.

Nowe prawo w Irlandii

Zmiany te wprowadzane są w ramach ustawy The Social Welfare Liable Relatives and Child Maintenance Bill 2023.

Ustawa ma na celu nie tylko ułatwienie dostępu do świadczeń, ale również zniesienie obowiązku odzyskiwania części kosztów roszczeń od rodzica, który nie mieszka z dzieckiem.

Te znaczące zmiany w irlandzkim systemie świadczeń socjalnych mają wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej samotnych rodziców,

Mają również zapewnić większą stabilność i bezpieczeństwo dzieciom, stanowiąc krok naprzód w walce z ubóstwem w Irlandii.

Czytaj też: Korzyści dla rodziców – reforma systemu w Irlandii