W tym roku wypłata zasiłków świątecznych w Irlandii ma się odbyć na wyjątkowych warunkach.

Od tego tygodnia rozpoczyna się w Irlandii wypłata zasiłku świątecznego Christmas Bonus – w wysokości 100% stawki pobieranego świadczenia socjalnego. W tym roku, z powodu pandemii, wypłacany on będzie na wyjątkowych warunkach.

Christmas Bonus przysługuje osobom, które:

  • otrzymują Jobseeker’s Benefit lub Jobseeker’s Allowance od co najmniej 104 dni
  • będą na zasiłku Jobseeker’s Allowance przez co najmniej jeden dzień między 02/12/2020 a 08/12/2020
  • będą na zasiłku Jobseeker’s Benefit przez co najmniej jeden dzień między 03/12/2020 a 09/12/2020

Zasiłek świąteczny będzie wypłacany również dla 311.000 osób pobierających Pandemic Unemployment Payment.

Warunkiem jest, by osoby te otrzymywały płatność PUP:

  • przez co najmniej jeden dzień między 27/11/2020 a 03/12/2020
  • przez co najmniej cztery miesiące / 17 tygodni od momentu wprowadzenia płatności w marcu br.

Ważne – nie jest wymagane, by płatność PUP następowała w sposób ciągły. Oznacza to więc, że pieniądze dostaną też osoby, które w międzyczasie wracały do pracy.

W tym roku na wypłatę Christmas Bonus rząd przeznaczył €389 milionów, a w sumie skorzysta z niego ok. 1.6 miliona osób.

Więcej: citizensinformation.ie