Zasiłki, dodatki i obniżki opłat - szczegóły wsparcia dla mieszkańców Irlandii

Przedstawiciele koalicji rządzącej w Irlandii podali szczegóły wsparcia dla mieszkańców.

We wtorek 21 lutego zatwierdzono plan pomocy dla mieszkańców Irlandii, którzy w dalszym ciągu borykają się z wysokimi cenami energii i kosztami życia.

Plan rządu

Przedstawiciele koalicji rządzącej w Irlandii podali szczegóły wsparcia dla mieszkańców, którego koszt oszacowano na 1,2 mld euro.

Pakiet dotyczy rodzin, „które borykają się z kosztami utrzymania, pomaga firmom w pokryciu kosztów energii oraz pomaga osobom o stałych dochodach, takim jak emeryci i renciści oraz osobom korzystającym z opieki społecznej, w tym opiekunom i osobom niepełnosprawnym”.

Szczegóły wsparcia dla mieszkańców

Na rządowej stronie opublikowano szczegółowy plan rządowego wsparcia dla mieszkańców Irlandii. Najważniejsze punkty:

 • Jednorazowa dodatkowa płatność świadczenia socjalnego dla długoterminowych beneficjentów pomocy społecznej w kwocie 200 euro (w kwietniu)
 • Dodatkowa płatność Child Benefit w kwocie 100 euro (w czerwcu)
 • Jednorazowa podwyżka o 100 euro dodatku Back to School Clothing and Footwear Allowance (w lipcu)
 • Program Hot School Meals zostanie rozszerzony na wszystkie szkoły DEIS primary schools i obejmie 64 500 dzieci (od września)
 • Rozpoczną się też przygotowania do wdrożenia programu Hot School Meals w pozostałych szkołach podstawowych w Irlandii
 • Dodatkowa płatność w kwocie 200 euro dla osób uprawnionych do pobierania dodatku Working Family Payment (w kwietniu)
 • Obniżone opłaty transportu szkolnego w wysokości 50 euro dla ucznia w szkole podstawowej, 75 euro dla ucznia w szkole ponadpodstawowej, z limitem 125 euro na rodzinę
 • Tymczasowe obniżki VAT na gaz i energię elektryczną (z 13,5% na 9%) zostaną przedłużone do 31 października 2023 r.
 • Tymczasowa obniżka podatku VAT w turystyce i gastronomii (z 13,5% do 9%) zostanie przedłużona do 31 sierpnia 2023 r.
 • Zniesienie opłat szpitalnych dla pacjentów (w kwietniu)
 • Wprowadzenie bezpłatnych podręczników szkolnych i obniżonych kosztów wyższej edukacji (od września)
 • Stopniowe przywracanie stawek akcyzy na benzynę i olej napędowy:

Więcej: Nadchodzą podwyżki cen paliw w Irlandii – podano kwoty

Oprócz stopniowych podwyżek akcyzy na paliwa, które rozpoczną się w czerwcu, od 28 lutego zostanie przywrócona opłata w wysokości 2 centów za litr benzyny i oleju napędowego, która finansuje narodowe rezerwy strategiczne benzyny i oleju napędowego.

Taoiseach Leo Varadkar poinformował również, że w maju nie będzie kolejnej dopłaty do rachunków za energię elektryczną w kwocie 200 euro; zostanie to ponownie rozważone w następnym budżecie.

Więcej: gov.ie