Zwrot pieniędzy dla tysięcy osób w Irlandii - jest decyzja

Operator w Irlandii został ukarany grzywną i ma też zwrócić pieniądze swoim klientom.

Operator Eir został ukarany grzywną w wysokości 2,45 mln euro przez Komisję Regulacji Komunikacji (ComReg) w ramach ugody po dochodzeniach dotyczących zawyżonych rachunków klientów.

Zawyżone rachunki w Irlandii

Ugoda wynika z serii działań egzekucyjnych podjętych przez ComReg przeciwko Eir, które spowodowały uznanie łącznie 26 przypadków naruszenia związanych z nadpłatami w latach 2015, 2017 i 2018.

Eir wprowadzi serię „retrospektywnych działań”, mających na celu zidentyfikowanie klientów, którzy w przeszłości mieli zawyżone rachunki i nie otrzymali zwrotu nadpłaty. Poinformowano, że należne środki zostaną zwrócone klientom.

Około 76 000 klientów może być dotkniętych tym problemem, a kwota zwrotów może wynieść nawet do 6,7 miliona euro.

„Retrospektywne działania” skupią się na klientach, którzy byli niewłaściwie obciążani z powodu problemu związane z „uszkodzoną usługą” na koncie klienta.

Dotyczyć będą również klientów, którzy zostali obciążeni w przypadkach, gdy klient złożył prośbę o zakończenie usługi, a Eir nie zrealizował tej prośby, oraz klientów, którzy zostali obciążeni opłatami za zakończenie umowy w przypadkach, gdy klientowi przysługiwało prawo do bezkarnego odstąpienia od umowy.

Zwrot pieniędzy dla klientów w Irlandii

ComReg poinformował, że Eir rozpoczął proces identyfikacji dotkniętych klientów i rozpocznie natychmiastową refundację wszystkich osób poszkodowanych.

Firma planuje w pełni wdrożyć „działania perspektywiczne”, mające na celu poprawę procesów rozliczeniowych, najpóźniej do końca grudnia 2023 roku.

Eir bez zastrzeżeń przeprasza każdego klienta, którego zidentyfikowano w ramach przeglądu, jako nieumyślnie obciążonego tymi rachunkami, jak poinformowano w oświadczeniu.

Czytaj też: Niespodziewany zwrot pieniędzy dla tysięcy osób w Irlandii