Kierowcy w Irlandii nadal płacą dużo - nie pomogły nowe przepisy

Najnowszy raport Banku Centralnego w Irlandii pokazuje, że sektor ubezpieczeń osiąga ogromne zyski.

Firmy ubezpieczeniowe w Irlandii zostały oskarżone o spekulacje i czerpanie ogromnych zysków finansowych.

Ubezpieczenie samochodu

Jak pokazuje najnowszy raport Banku Centralnego, tylko w ciągu ostatnich pięciu lat ubezpieczyciele na rynku komunikacyjnym osiągnęli zyski operacyjne w wysokości 730 mln euro.

Łączne zyski operacyjne ubezpieczycieli komunikacyjnych na tym rynku osiągnęły w ubiegłym roku 176 mln euro, ponieważ branża zaczęła czerpać korzyści z poważnych reform rządowych, jak stwierdzono.

Jednak pomimo gwałtownego wzrostu zysków, koszt średniej składki komunikacyjnej spadł w zeszłym roku tylko o 2% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Bank Centralny twierdzi, że ubezpieczyciele, brokerzy i prawnicy nadal osiągają ogromne zyski finansowe z branży ubezpieczeń komunikacyjnych. Natomiast kierowcy, którzy mieli zyskać na nowych przepisach, nadal płacą coraz większe składki polis ubezpieczeniowych.

Nowe przepisy znacznie obniżyły koszty roszczeń, a to zwiększyło zyski ubezpieczycieli. Wbrew wcześniejszym zapewnieniom rządu i przedstawiciele sektora ubezpieczeń, nie doszło do odpowiednich obniżek kosztów polis dla kierowców.

Polisy ubezpieczeniowe

Komentatorzy oskarżyli więc firmy ubezpieczeniowe o spekulację. Tym bardziej, że w ciągu ostatnich 12 lat marża zysku brutto ubezpieczycieli komunikacyjnych w Irlandii wynosiła średnio 4%, ale w ciągu ostatnich pięciu lat wzrosła do 11%.

Jednak przedstawiciele sektora ubezpieczeń twierdzą, że koszt składek komunikacyjnych spadł o 17% między 2017 a 2021 rokiem.

Twierdzą też, że składki ubezpieczeniowe pozostają wysokie, ponieważ coraz więcej osób odrzuca ugody komisji ds. oceny obrażeń ciała i kieruje sprawy do sądu w nadziei na podwyższenie wysokości odszkodowania.