POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

W akcji uczestniczą członkowie Gardy, a także inspektorzy Wydziału Ochrony Socjalnej.

Trwa specjalna akcja Gardy, która ma poprawić bezpieczeństwo na drogach w Irlandii w okresie świąt Bożego Narodzenia. Ma też zapobiec ewentualnym wyłudzeniom świadczeń socjalnych.

Specjalna akcja Gardy w Irlandii

Kampanię, która ruszyła w listopadzie, zaplanowano w sumie na sześć tygodni. Kierowcy są kontrolowani z przestrzegania przepisów ruchu drogowego, są też poddawani testom na trzeźwość.

Podczas trwania tej specjalnej akcji funkcjonariusze Gardy sprawdzają prędkość pojazdów, stosowanie pasów bezpieczeństwa czy korzystanie z telefonów komórkowych podczas jazdy.

Kontrolowani są też kierowcy z tymczasowym prawem jazdy, u których podczas kierowania pojazdem wymagana jest obecność kierowcy z pełnym prawem jazdy.

Kontrole w Irlandii

W niektórych punktach kontrolnych obecni są także inspektorzy z Wydziału Ochrony Socjalnej, którzy sprawdzają ewentualne nadużycia ze strony osób pobierających świadczenia socjalne.

Głównym obowiązkiem personelu dochodzeniowego Opieki Społecznej, który uczestniczy w tych punktach kontrolnych, jest wykrywanie i zapobieganie podejrzeniu oszustwa i nadużycia systemu opieki społecznej, w tym zasiłku Pandemic Unemployment Payment.

Według rzecznika ministerstwa w centrum zainteresowania takich dochodzeń są zazwyczaj osoby będące w drodze do pracy, w tym w sektorach spedycji, taksówek i transportu.

Jeżeli wstępne dochodzenie wskazuje, że wystąpiły nieprawidłowości, inspektorzy kierują sprawę do dalszych wyjaśnień.