Kontrole zasiłków w Irlandii - tysiące donosów od mieszkańców

Do tej pory odzyskano już ponad 46 milionów euro z nadpłaconych zasiłków w Irlandii.

Trwają kontrole osób pobierających zasiłki socjalne w Irlandii. Od stycznia do końca lipca przeprowadzono prawie 300 000 takich kontroli.

Kontrole zasiłków w Irlandii

Departament Ochrony Socjalnej otrzymał od mieszkańców Irlandii 4600 zgłoszeń o podejrzeniach oszustw w zakresie opieki społecznej, z czego około 75% skierowano do dalszego przeglądu.

Spośród zgłoszonych spraw najwięcej (ok. 45%) dotyczyło osób pracujących i jednocześnie pobierających świadczenie z Social Welfare.

Inne skargi dotyczyły naruszenia warunków kwalifikujących do programu zasiłków (ok. 15%), korzystania z programów przez osoby mieszkające poza Irlandią (ok. 10%) oraz zatajenia środków finansowych (ok. 10%).

Sprawa w sądzie w Irlandii

Departament może wszcząć postępowanie zgodnie z ustawodawstwem dotyczącym opieki społecznej. W przypadku gdy mają miejsce oszustwa dotyczące tożsamości lub wielokrotnych roszczeń, są one zazwyczaj kierowane do Gardy w celu wniesienia oskarżenia na podstawie ustawodawstwa karnego.

Dane dotyczące spraw karnych to sprawa Departamentu Sprawiedliwości. Do końca lipca przeprowadzono 36 postępowań sądowych, z których 30 zakończyło się wyrokiem skazującym. Wartość nadpłat odzyskanych przez departament do końca lipca br. wyniosła 46,4 mln euro.

W sierpniu poinformowano o masowych kontrolach osób, którym przyznano specjalny zasiłek dla bezrobotnych:

Więcej: Masowe kontrole osób na zasiłku dla bezrobotnych w Irlandii