Prezydent Irlandii podpisał ustawę o obowiązkowej kwarantannie w hotelach w Irlandii.

Prezydent Irlandii Michael D Higgins podpisał w niedzielę 07/03/2021 ustawę o obowiązkowej kwarantannie dla podróżujących do Irlandii.

Kwarantannę w hotelach będą musiały odbyć wszystkie osoby (bez względu na narodowość), które przybędą do Irlandii z państw wysokiego ryzyka. W tej chwili na liście znajdują się 33 państwa.

Jak podają irlandzkie media, zgodnie z nowym prawem kwarantannę w hotelach będą również musiały odbyć osoby, które przybyły do Irlandii bez ważnego negatywnego wyniku testu PCR.

Podróżny będzie mógł opuścić hotel przed zakończeniem kwarantanny tylko wtedy, gdy będzie wymagał pilnej pomocy medycznej, gdy zostanie przeniesiony do innego hotelu lub w przypadku, gdy będzie potrzebował wykonać test na Covid-19.

Prawdopodobnie za pobyt na kwarantannie w hotelu osoba dorosła będzie musiała zapłacić €2.000, w przypadku dziecka ma to być €500.

Podczas izolacji podróżni będą musieli zrobić co najmniej dwa testy Covid-19. Jeśli wszystkie testy dadzą wyniki negatywne, osoby te będą mogły opuścić hotel po dwóch tygodniach.

W przypadku pozostałych pasażerów przybywających do Irlandii przepisy mają zobowiązywać ich do poddania się kwarantannie we własnym domu. Kwarantanna będzie mogła zostać skrócona, jeśli test PCR wykonany najwcześniej po 5 dniach od przybycia do Irlandii wskaże wynik negatywny na obecność koronawirus.

Za niestosowanie się do nowych przepisów grozi kara grzywny w wysokości €4.000 i/lub kara pozbawienia wolności na okres jednego miesiąca:

Więcej: Surowe kary za złamanie zasad kwarantanny w Irlandii – postanowienie rządu

Do nadzorowania podróżnych odbywających obowiązkową kwarantannę w hotelach zaangażowane będą też siły obronne Irlandii:

Więcej: Żołnierze będą nadzorować obowiązkową kwarantannę w hotelach w Irlandii – zapowiedź ministra