POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

To reakcja linii lotniczych na ostatnie przepisy dla pasażerów w Irlandii.

Ryanair wniósł postępowanie do Sądu Najwyższego w związku z ostatnimi przepisami dotyczącymi podróżowania z Irlandii.

Linie lotnicze chcą uchylenia ograniczeń nałożonych przez irlandzki rząd. Ryanair uważa, że międzynarodowe ograniczenia podróży wynikające z pandemii są niezgodne z prawem, stanowią ingerencję w prawa jednostki i szkodzą działalności firmy.

Linie lotnicze nie zgadzają się z rządowym zaleceniem dla mieszkańców Irlandii, aby zrezygnowali z wyjazdów zagranicznych na rzecz spędzenia wakacji w kraju.

Ryanair kwestionuje też zalecenie do odbycia 14-dniowej kwarantanny dla podróżujących do Irlandii z państw, które nie są na „zielonej liście”.

Zdaniem przedstawicieli linii przepisy mają de facto charakter obowiązkowy, chociaż nie zostały przegłosowane ani zatwierdzone przez parlament Irlandii.

Ryanair uważa, że ograniczenia są niezgodne z konstytucją i naruszają ustawy o zdrowiu z 1970 i 2020 roku, Europejską Konwencję Praw Człowieka i Europejską Kartę Praw Podstawowych.

Linie lotnicze oficjalnie występują przeciw Premierowi Irlandii i Prokuratorowi Generalnemu. W odpowiedzi Państwo zaprzecza, że podjęte środki są niezgodne z prawem. Twierdzi też, że mają one charakter doradczy, a nie obowiązkowy.