POLONIA IRLANDIA - GAZETA - WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Rząd przygotuje się do wprowadzenia przepisów dotyczących obowiązkowej kwarantanny w hotelach w Irlandii.

Od kilku tygodni trwają prace rządu nad wprowadzeniem obowiązkowej kwarantanny w hotelach dla części pasażerów podróżujących do Irlandii. Dzisiaj odbywa się spotkanie Rady Ministrów, na którym mają zapaść konkretne decyzje.

Ze wstępnych informacji wiemy już, że kwarantannę w hotelach będą musiałby odbyć wszystkie osoby (bez względu na narodowość), które przybędą do Irlandii z państw wysokiego ryzyka. W tej chwili na liście tej znajduje się 20 państw.

Kwarantannę w hotelach będą również musiały odbyć osoby, które przybyły do Irlandii bez ważnego negatywnego wyniku testu PCR.

Podróżny będzie mógł opuścić hotel przed zakończeniem kwarantanny tylko wtedy, gdy będzie wymagał pilnej pomocy medycznej, gdy zostanie przeniesiony do innego hotelu lub w przypadku, gdy będzie potrzebował wykonać test na Covid-19.

Minister Donnelly dąży do wprowadzenia nowych przepisów już w pierwszym tygodniu marca. Jego celem jest dalsze ograniczenie międzynarodowych podróży i ograniczenie transmisji Covid-19.

Dokładne szczegóły na temat obowiązkowej kwarantanny nie są jeszcze zatwierdzone. Portal Independent.ie podaje za to, że za pobyt na kwarantannie w hotelu osoba dorosła będzie musiała zapłacić €2.000, w przypadku dziecka ma to być €500.

Podczas izolacji podróżni będą musieli zrobić co najmniej dwa testy Covid-19. Jeśli wszystkie testy dadzą wyniki negatywne, osoby te będą mogły opuścić hotel po dwóch tygodniach.

W przypadku pozostałych pasażerów przybywających do Irlandii przepisy mają zobowiązywać do poddania się kwarantannie we własnym domu przez co najmniej pięć dni.

Minister Zdrowia chce również ukrócić stosowane ostatnio praktyki wyjazdów na rzekome wizyty lekarskie lub dentystyczne.

Podróżujący za granicę na wizytę lekarską lub dentystyczną mogą być zobowiązani do okazania listu od lekarza lub dentysty z Irlandii, w którym wyjaśnią, dlaczego muszą podróżować za granicę.