Msze święte w Irlandii - są nowe wytyczne rządu

Rząd Irlandii opublikował nowe wytyczne dotyczące organizowania w kościołach mszy świętych.

Z początkiem trzeciego etapu znoszenia obostrzeń w Irlandii możliwe jest ponowne uczestnictwo wiernych w kościołach.

W połowie czerwca rząd Irlandii udzielił wskazówek, w jaki sposób będą teraz wyglądały zgromadzenia wiernych podczas mszy świętych:

Więcej: Kościoły w Irlandii – msze święte według nowych zasad

Po przedstawieniu rządowego planu znoszenia restrykcji pojawiły się głosy krytyki, że limit zgromadzeń 50 osób w pomieszczeniach nie powinien mieć zastosowania do miejsc kultu. Niektóre kościoły mogą bezpiecznie pomieścić większą liczbę wiernych.

Po ponownym rozpatrzeniu tej kwestii rząd zdecydował, że możliwe jest gromadzenie się większej liczby osób niż 50, jeśli pozwala na to wielkość budynku kościoła.

Zachowane mają być przy tym także odpowiednie zasady:

  • Przestrzeganie wytycznych dotyczących dystansu społecznego
  • Pomieszczenia mogą być podzielone na odrębne sekcje (odpowiednio oznaczone) dla nie więcej niż 50 osób w każdej sekcji
  • Odległość między sekcjami powinna wynosić co najmniej 4 metry
  • Każda sekcja ma mieć własną drogę wejścia i wyjścia
  • Bezwzględny zakaz przechodzenia z jednej do drugiej sekcji przed, w trakcie czy po nabożeństwie
  • Pomieszczenia mają być dobrze wentylowane, zaleca się też zasłanianie ust i nosa

W parafiach przeprowadzone będą teraz kontrole, aby ustalić ile osób może bezpiecznie uczestniczyć w nabożeństwach zgodnie z rządowymi zaleceniami.