POLONIA IRLANDIA

Funkcjonariusze Gardy zapowiadają podjęcie odpowiednich działań wobec zaniedbanych ich zdaniem dzieci w Irlandii.

Rodzice małych dzieci w Irlandii powinni mieć się na baczności. Funkcjonariusze Gardy wraz z Agencją ds. Dzieci i Młodzieży (TUSLA) będą podejmować odpowiednie działania przy zgłoszeniach dotyczących zaniedbania dzieci.

Ostrzeżenie wystosowano w hrabstwie Donegal w następstwie licznych zgłoszeń od zaniepokojonych mieszkańców. Sprawa dotyczy dzieci bawiących się poza domem bez obecności opiekuna. Nierzadko są to dzieci w wieku zaledwie 3 lat.

Funkcjonariusze Gardy uczulają, że rodzice nie powinni pozostawiać swoich dzieci na dworze bez nadzoru nawet na jedna minutę. Niestety ta krótka chwila może wystarczyć, by doszło do wypadku lub próby porwania.

Wszystkie zgłoszenia będą przekazywane do pracowników TUSLA, ponieważ Garda ma obowiązek zgłaszania do tej agencji wszystkich podejrzeń o zaniedbanie dziecka.