Na te miejsca kierowcy muszą szczególnie uważać w Irlandii

Podano liczbę 10 miejsc w Irlandii, w których najczęściej zakładane są blokady na koło samochodu.

Liczba pojazdów parkowanych w niedozwolonym miejscu w Irlandii rośnie. W stolicy kraju skala problemu jest na tyle wyraźna, że wyodrębniono już konkretne miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do założenia blokady koła.

Najnowsze dane pokazują, że w 2019 roku w Dublinie o 8% wzrosła liczba pojazdów, których kierowcy zmuszeni byli zapłacić za nielegalne parkowanie. Średnio blokadę na koło zakładano 127 pojazdom dziennie.

Na przestrzeni całego zeszłego roku było to 46.516 pojazdów, co oznacza wzrost o 3.400 takich przypadków w stosunku do 2018 roku.

Kiedy zakładane są blokady na koło w Irlandii

Blokady najczęściej zakładane są w przypadku, gdy upłynął czas opłaconego parkowania pojazdu. Drugim powodem jest parkowanie pojazdów na drogach ekspresowych. Inne to nieuprawnione parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych oraz blokowanie ścieżek rowerowych.

Dublin – 10 miejsc, w których blokuje się najwięcej

Podano liczbę 10 miejsc w Dublinie, w których założono najwięcej blokad na koła pojazdów w 2019 roku. Były to:

  • Mespil Road – 911
  • South Circular Road – 642
  • Waterloo Road – 549
  • Ranelagh – 537
  • Burlington Road – 470
  • Parnell Street – 437
  • Merrion Square South – 422
  • Ormond Quay Upper – 415
  • Merrion Square West – 369
  • Townsend Street – 365

Najczęściej blokady zakładane były miedzy 11:00 a 12:00, najwięcej blokad zakładano w czwartki, a najmniej w niedziele.