POLONIA IRLANDIA - GAZETA - WIADOMOŚCI I INFORMACJE

EPA ostrzega przed silnym zanieczyszczeniem powietrza w Irlandii.

Environmental Protection Agency (EPA) ostrzega przed silnym zanieczyszczeniem powietrza, które odnotowano w ostatnim czasie w Irlandii. Niebezpiecznie został przekroczony dopuszczalny limit dwutlenku azotu.

Do przekroczenia poziomu zanieczyszczenia doszło w Dublinie, w szczególności w rejonie silnie zurbanizowanym. Centrum miasta, wjazd i wyjazd do Dublin Port Tunnel oraz autostrada M50 zostały oznaczone jako silne natężenie chlorku azotu, a to za sprawą emisji spalin samochodowych.

Zanieczyszczenie powietrza w Irlandii – Niebezpieczny dwutlenek azotu

Niestety są to bardzo złe wiadomości dla mieszkańców Dublina. Nawet krótkotrwały kontakt z dwutlenkiem azotu powoduje u człowieka szereg skutków ubocznych.

Podrażniony może być układ oddechowy, co sprawia problemy oddechowe u osób cierpiących na choroby gardła i płuc. Cierpią astmatycy i alergicy – pojawia się uporczywy kaszel i łzawienie oczu.

Długotrwały kontakt z dwutlenkiem azotu wywołuje i pogarsza stany zapalne w organizmie. Przedstawiciele EPA alarmują więc o pilne obniżenie emisji zanieczyszczeń i zwiększenie liczby pojazdów elektrycznych w miejsce spalinowych.