POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Według portalu rząd ma już plan awaryjny na wypadek kryzysu paliwowego w Irlandii.

Portal The Irish Independent dotarł do poufnych szczegółów planowania awaryjnego na wypadek kryzysu paliwowego w Irlandii.

Plan rządu w Irlandii

Spotkanie odbyło się pomiędzy wszystkimi głównymi agencjami państwowymi a rządem w dniu 26 maja w Narodowym Centrum Koordynacji Kryzysu i zostało nazwane „Ćwiczeniem w sytuacji zagrożenia naftowego”.

W trakcie spotkania zaproponowano trzy scenariusze niskiej podaży paliw oraz przedstawiono i omówiono możliwe konsekwencje wynikające z tych deficytów.

Kryzys paliwowy w Irlandii

W przypadku krajowego kryzysu paliwowego podjęte mogą być następujące działania:

  • Wszyscy pracownicy, którzy nie są niezbędni, zostaną skierowani do pracy zdalnej
  • Będą wprowadzone ograniczenia na wszystkie nieistotne podróże samochodem
  • Wprowadzone zostanie racjonowanie paliw
  • Na autostradach zostaną wprowadzone ścisłe ograniczenia prędkości

Gdyby Irlandia musiała wprowadzić racjonowanie paliw, konsumenci zostaliby podzieleni na cztery kategorie.

Poziom pierwszy to niezbędni pracownicy, tacy jak rolnicy i producenci żywności. Osoby zaklasyfikowane do czwartego poziomu to kierowcy wykonujący mniej istotne podróże.

Tankowanie w Irlandii

Zgodnie z planem, wyznaczone stacje będą dostarczać paliwo wyłącznie służbom ratowniczym i pracownikom określanym jako „niezbędni”.

Plan obejmuje również wprowadzenie programu awaryjnego, zgodnie z którym kierowcy z cyfrą nieparzystą na końcu numeru rejestracyjnego będą mogli tankować w poniedziałek, środę i piątek, a kierowcy z cyfrą parzystą we wtorek, czwartek i sobotę.

Jak twierdzi The Irish Independent, źródła wyższego szczebla poinformowały jednak, że prawdopodobieństwo kryzysu paliwowego o rozmiarach omawianych na spotkaniu jest „bardzo odległe”.