POLONIA IRLANDIA - GAZETA - WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Można już składać wnioski na otrzymanie dodatku socjalnego dla rodzin w Irlandii.

Od poniedziałku 06/07/2020 można już składać wnioski o dodatek Back to School Clothing and Footwear Allowance w Irlandii. Do tej pory do kwalifikujących się osób wysyłane były listy z informacją o wysokości dodatku i terminie jego wypłaty.

Osoby, które nie otrzymały takiego listu z Social Welfare, lecz chcą się ubiegać o dodatek, mogą to teraz zrobić przez stronę MyWelfare.ie. Wnioski przyjmowane będą do 30 września 2020 roku.

W tym roku dla dziecka w wieku od 4 do 11 lat dodatek wyniesie €150, a dla dziecka w wieku od 12 lat wyniesie €275. Uczniowie w wieku od 18 do 22 lat muszą się uczyć w pełnym wymiarze godzin.

Aby się zakwalifikować, osoba ubiegająca się o dodatek musi otrzymywać określone świadczenia socjalne lub brać udział w szkoleniach, zatrudnieniu lub programach kształcenia dorosłych, z całkowitym dochodem gospodarstwa domowego poniżej określonego progu (means test).

Także osoby otrzymujące Covid-19 Pandemic Unemployment Payment mogą ubiegać się o dodatek Back to School (w zależności od means test). Więcej informacji na temat dodatku można uzyskać na stronie citizensinformation.ie