Nowe przepisy zatwierdzone - prezydent Irlandii podpisał ustawę

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, nowe przepisy w Irlandii zaczną obowiązywać już od 1 listopada.

Prezydent Michael D. Higgins podpisał ustawę, która ma na celu wsparcie mieszkańców borykających się z wysokimi kosztami utrzymania w Irlandii.

Zakaz eksmisji

Nowe przepisy dotyczące tymczasowego zakazu eksmisji najemców będą obowiązywać w Irlandii od 1 listopada do 31 marca. Ma to powstrzymać skalę bezdomności w kraju.

Właściciele będą mogli wręczać wypowiedzenia umowy najemcom podczas trwania moratorium, ale proces opuszczenia nieruchomosci będzie wstrzymany, dopóki zakaz eksmisji nie zostanie zniesiony.

Najemcy, którzy otrzymali już wypowiedzenie umowy, zyskają opóźnienie w klauzuli wykonalności, gdy zakaz wejdzie w życie.

Nowe przepisy w Irlandii

Nowe przepisy w ramach The Residential Tenancies (Deferment of Termination Dates of Certain Tenancies) Bill 2022 nie będą miały zastosowania w trzech przypadkach:

  • gdy najemcy umyślnie nie płacą czynszu
  • gdy najemcy spowodują szkody w wynajmowanej nieruchomości
  • gdy najemcy angażują się w działalność przestępczą

W przypadku winy najemcy, umowa najmu może zostać rozwiązana w okresie zimowym, z zachowaniem zwyczajowych okresów wypowiedzenia. Ma to chronić właścicieli lokali przed nieuczciwym zachowaniem najemców.