POLONIA IRLANDIA

Minister Ochrony Socjalnej w Irlandii zapowiada wprowadzenie nowego systemu zasiłków dla bezrobotnych.

Dokładnie miesiąc temu Minister Ochrony Socjalnej, Heather Humphreys, poinformowała o planach wprowadzenia nowego systemu zasiłków dla bezrobotnych w Irlandii.

Nowy system zasiłków dla bezrobotnych

System musi dostosować się do warunków panujących po pandemii i być w kontakcie z rzeczywistością, w obliczu której stoją pracownicy potrzebujący wsparcia ze strony państwa – twierdziła minister Humphreys.

Według jej najnowszej zapowiedzi rząd chce ogłosić nowy, zreformowany system świadczeń dla bezrobotnych już podczas czytania Budżetu 2022 – jeszcze w trakcie wygaszania zasiłku pandemicznego.

Zgodnie z nowym systemem osoby bezrobotne mają otrzymywać świadczenia z Opieki Społecznej w zależności od opłaconych wcześniej składek PRSI.

Świadczenia socjalne dla bezrobotnych

Propozycja zakłada, że ​​osoby, które były zatrudnione przez dłuższy czas, miałyby prawo do wyższego świadczenia niż obecne standardowe świadczenia socjalne.

W przyszłości bezrobotni mogą otrzymywać określony procent swojego wynagrodzenia przez określoną liczbę tygodni lub miesięcy, gdy stracą pracę. We wczesnej fazie okresu bezrobocia kwota świadczenia byłaby zbliżona do kwoty wynagrodzenia od pracodawcy.

Po upływie okresu przejściowego ma im już przysługiwać tylko płatność standardowa. Dzięki temu łatwiej im będzie przystosować się do nowych warunków i „uniknąć szoku finansowego” – uważa rząd.

Natomiast osoby, które nie będą miały wystarczającej liczby składek PRSI, mają otrzymywać standardowe świadczenie zasiłku Jobseeker’s Benefit w wysokości €203 tygodniowo.

W kolejnych miesiącach członkowie rządu będą dyskutować nad reformą zasiłków, a szczegóły ich decyzji będą znane najwcześniej po wakacjach.