POLONIA IRLANDIA

Minister Sprawiedliwości zapowiada zaostrzenie kar w Irlandii dotyczących przestępstw z nienawiści.

Minister Sprawiedliwości, Helen McEntee, chce wprowadzić nowe wyroki za przestępstwa z nienawiści (hate crimes).

Ustawa o przestępstwach z nienawiści w Irlandii

Według nowych przepisów surowo karane będą przestępstwa motywowane uprzedzeniami na tle cech chronionych: rasy, koloru skóry, narodowości, religii, pochodzenia etnicznego, tożsamości seksualnej, orientacji seksualnej, płci czy niepełnosprawności.

Minister McEntee stwierdziła, że ​​chociaż prawo zajmie się też mową nienawiści, będzie szanować konstytucyjne prawo do wolności wypowiedzi i nie będzie kryminalizować „popełnienia przestępstwa”.

Napaść, przymuszanie, nękanie, szkoda kryminalna i groźby śmierci są już przestępstwami kryminalnymi, ale rząd powiedział, że zostaną wprowadzone nowe i surowsze wyroki, jeśli te przestępstwa zostaną uznane za przestępstwa z nienawiści.

Zaostrzenie kar w Irlandii

Nowa ustawa pozwoli na zwiększenie wyroków za przestępstwa z nienawiści o okres od 3 miesięcy do 2 lat, a kara za podżeganie do nienawiści wzrośnie z 2 do 5 lat.

Maksymalna kara za napaść jako przestępstwo z nienawiści wzrośnie z 6 do 9 miesięcy, a napaść powodująca krzywdę z 5 do 7 lat.

Maksymalny wymiar kary za przymuszanie jako przestępstwo z nienawiści również wzrośnie z 5 do 7 lat, podczas gdy groźby zabójstwa, nękania i szkód majątkowych jako przestępstwa z nienawiści wzrosną z 10 do 12 lat.

Maksymalne kary za groźby lub obraźliwe zachowanie, publiczne prezentowanie nieprzyzwoitych lub obraźliwych materiałów jako przestępstwa z nienawiści podwoją się z 3 do 6 miesięcy.

Nowe przepisy pozwolą również na wydanie alternatywnego wyroku, w którym osoba może zostać skazana za zwykłe przestępstwo, jeśli nie zostanie udowodniony element „nienawiści”.

Minister Sprawiedliwości powiedziała, że ​​nowe prawo będzie „proporcjonalne, konkretne i jasne”, co stanowi kryminalną mowę nienawiści, która może prowadzić do krzywdy i dyskryminacji.

Nowa ustawa ma zostać uchwalona w przyszłym roku.