POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Rząd chce wprowadzenia nowych przepisów odnośnie prawa do zasiłku chorobowego dla pracowników w Irlandii.

Rząd rozpoczął publiczne konsultacje kwestii wprowadzenia nowych przepisów dających pracownikom prawo do płatnego zwolnienia chorobowego.

Ewentualna zmiana przepisów wynika z ostatnich doświadczeń podczas pandemii. Pracownicy o niższym wynagrodzeniu przychodzili do pracy, mimo objawów Covid-19, z obawy o brak dochodów podczas zwolnienia chorobowego.

Rząd zobowiązuje się do uchwalenia ustawowych przepisów dotyczących zasiłków chorobowych w Irlandii do końca 2021 r.

Wicepremier Leo Varadkar powiedział:

To musi się zmienić i jestem zdecydowany wprowadzić ustawowy system zasiłków chorobowych, który działa dla pracowników i pracodawców tak szybko, jak to możliwe.

Irlandzcy pracodawcy nie mają obowiązku płacenia pracownikom w okresie choroby. Mogą na niego liczyć jedynie niektórzy pracownicy z sektora prywatnego.

Zasiłek chorobowy jest więc wypłacany za pośrednictwem systemu opieki społecznej, ale podlega opóźnieniom i podlega warunkom, w tym składkom na PRSI.

Wprowadzenie ustawowych wynagrodzeń chorobowych w Irlandii nie obciąży pracodawców nadmiernymi kosztami – twierdzi Varadkar.

Publiczne konsultacje zostały otwarte 16/11/2020 i potrwają do 18/11/2020. Swoją opinię mogą wyrazić pracodawcy, pracownicy oraz związki zawodowe w Irlandii.

Więcej: gov.ie