POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Funkcjonariusze Gardy prowadzą na terenie całej Irlandii zakrojoną na szeroką akcję.

Równocześnie w całej Irlandii prowadzone są Operacja Thor oraz Operacja Surround.

Jak wynika z oficjalnych danych An Garda Síochána w ostatnich dniach w ramach Operacji Thor aresztowanych zostało 30 osób. Funkcjonariusze Gardy ustawili punkty kontrolne i wzmożyli patrole na drogach w mieście i hrabstwie Kilkenny.

Kadeci z Garda College Templemore obserwowali czynności operacyjne i asystowali podczas kontroli i aresztowań. Zatrzymane osoby odpowiedzą m.in. za działalność przestępczą jak handel narkotykami.

Jednocześnie podczas akcji Operacja Surround doszło do zatrzymania pojazdów kierowców z tymczasowym prawem jazdy, którzy poruszali się na drogach bez osoby z pełnym prawem jazdy.

Rzecznik Gardy potwierdził, że w od 22 grudnia 2018 roku do 10 lutego 2019 roku zatrzymano w sumie 377 pojazdów w ramach Clancy Amendment, prawie 8 samochodów dziennie.

Właściciele zatrzymanych pojazdów muszą się liczyć z sądową karą grzywny €1.000 oraz z opłatą za odbiór pojazdów z policyjnego parkingu – €125 za pierwszy dzień i €35 za każdy kolejny dzień.

Jeżeli właściciel pojazdu zezna, że kierowca z tymczasowym prawem jazdy użył jego samochodu bez jego wiedzy i zgody, wówczas L-driver musi się liczyć z dodatkowym postępowaniem karnym w sprawie kradzieży.

Czytaj też: Garda konfiskuje samochody kierowców w Irlandii – nowe prawo egzekwowane