POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI W IRLANDII

Zwiększa się liczba instytucji, które wymagają posiadanie karty PSC w Irlandii.

Mimo, iż nie zostało to formalnie zatwierdzone przez rząd, karta PSC zaczęła pełnić funkcję dowodu osobistego w Irlandii. Rząd zaprzecza, że taka właśnie była intencja wprowadzenia karty PSC.

Co to jest karta PSC w Irlandii?

Public Services Card została wprowadzona w 2012 roku początkowo dla wszystkich osób pobierających świadczenia socjalne. Miało to ułatwić identyfikację petentów i ułatwić wykrycie tzw. oszustów socjalnych. Karta wydawana jest na okres 7 lat, po czym ma być odnawiana.

Po kilku latach karta zaczęła być wymagana w różnego rodzaju instytucjach, w tym przy składaniu wniosku o irlandzki paszport, naturalizację, a także przy teoretycznym egzaminie na prawo jazdy.

Nowe wymagania odnośnie karty PSC w Irlandii

Rząd w Irlandii zapowiedział kilka dni temu, że od kwietnia 2018 roku obowiązkowe będzie posiadanie karty PSC także przy składaniu wniosku o tymczasowe prawo jazdy oraz wniosku o egzamin praktyczny. Karta PSC będzie jedyną formą dokumentu tożsamości wymaganą przez National Driving Licence Service (NDLS) zarówno przy składaniu, jak i przy odnawianiu wniosku.

Karta PSC jest niezbędna, jeśli chcemy się zalogować do strony mygovid.ie, gdzie możemy mieć dostęp do naszych danych w Social Welfare czy Revenue. Jest to duże ułatwienie dla osób, które wyjeżdżają z Irlandii i chcą uzyskać dane dotyczące na przykład swoich opłaconych składek w Tax Office.

Czy jest sens wymagania karty PSC w Irlandii?

Karta PSC w swoim założeniu ma ułatwiać dostęp do usług publicznych dzięki sprawnej identyfikacji. Jednak przeciwnicy tego pomysłu twierdzą, że wymaganie karty narusza reguły ochrony danych osobowych. Istnieje też ryzyko wycieku danych bądź wykradzenia ich przez hakerów.

Jeden z ministrów w Irlandii wysłał swój wniosek do Komisji Europejskiej, w którym proponuje, by karta PSC była wymagana także do identyfikacji podczas rejestracji na portalach typu: Twitter, Instagram czy Facebook. To tylko wzbudziło zaostrzenie dyskusji na temat zasadności istnienia karty PSC.