POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Rząd Irlandii znalazł się pod presją w sprawie przyznania w tym roku dodatku Christmas Bonus.

Irlandzki rząd jest właśnie w trakcie przygotowywania budżetu na 2021 rok. Jednym z zagadnień, o którym w ostatnich dniach się dyskutuje, jest dodatek Christmas Bonus.

Christmas Bonus to dodatkowa płatność dla emerytów i osób pobierających różne świadczenia socjalne w Irlandii. Są to dodatkowe pieniądze dla osób o najniższych przychodach, które mają pomóc w świątecznych wydatkach.

Po kryzysie gospodarczym w 2009 wypłata bonusu została wstrzymana, jednak od kilku lat rząd przeznacza już środki na ten cel. W 2017 roku wysokość bonusu świątecznego wyniosła 85% wysokości danego świadczenia. W 2018 i 2019 roku bonus został wypłacony już w 100%.

Christmas Bonus 2020 w Irlandii

W tym roku pojawiły się jednak wątpliwości czy rząd przeznaczy środki na wypłatę świadczenia. Kryzys spowodowany pandemią Covid-19 przyczynił się do drastycznego zwiększenia wydatków na zasiłki i dodatki socjalne.

Minister Finansów Paschal Donohoe poinformował, że nie podjęta została jeszcze żadna decyzja w sprawie dodatku Christmas Bonus w grudniu 2020 roku. Nie wiadomo też czy ewentualnie przysługiwałby on także osobom na zasiłku Pandemic Unemployment Payment.

Minister Donohoe ostrzega o bardzo dużym deficycie budżetowym na 2021 rok. Zdaje sobie jednak sprawę, że dodatek Christmas Bonus „zapewnia duże wsparcie tym, którzy go potrzebują w ważnej porze roku”.

Większość partii popiera wypłatę bonusu w tym roku – zwłaszcza w obliczu kolejnych restrykcji wprowadzonych w części kraju i możliwym pogłębianiu się kryzysu na rynku pracy.

Minister Finansów jest więc pod presją znalezienia złotego środka, o którym przekonamy się podczas ogłoszenia Budżetu 2021.