POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Emerytura w Irlandii – Rząd Irlandii pracuje nad zmianami w systemie emerytalnym – “Roadmap for Pensions Reform 2018-2023”.

Proponowana reforma systemu emerytalnego w Irlandii przewiduje szereg zmian. Najważniejsza z nich to podniesienie wieku emerytalnego. Duże zmiany przewidziano również w przepisach dotyczących ilości składek i wyliczaniu kwoty emerytury.

Emerytura w Irlandii – proponowane zmiany w reformie 2018-2023

Dokument o reformie emerytur w Irlandii zawiera 48 stron. To najważniejsze proponowane zmiany:

  • 68 lat – nowy wiek emerytalny
  • Nowa metoda wyliczania wysokości emerytur
  • Zmiany w systemie składek emerytalnych i opłat
  • Emerytura państwowa – włączenie pracowników sektora prywatnego
  • Emerytura prywatna – zmiany w prawie chroniące pracowników

Emerytura w Irlandii – podniesienie wieku emerytalnego

Obecnie pracownicy w Irlandii mogą przechodzić na emeryturę w wieku 66 lat. Przewidziano jednak dwa okresy zwiększenia wieku emerytalnego w Irlandii:

  • 2021 rok – podniesienie wieku do 67 lat
  • 2028 rok – podniesienie wieku do 68 lat

Emerytura w Irlandii – zmiany w systemie składek (PRSI)

Obecnie pracownicy w Irlandii mogą uzyskać prawo do otrzymania emerytury po opłaceniu 520 składek PRSI. Według reformy emerytalnej w Irlandii emerytura będzie wyliczana z okresu 40 lat składkowych.

Emerytura w Irlandii – zmiany w wysokości świadczeń

Obecnie kwota emerytury w Irlandii wynosi €243,30 tygodniowo przy opłaconych składkach PRSI w wysokości 48 lub więcej składek rocznie (przy 10 do 14 składkach rocznie PRSI kwota emerytury w Irlandii to €97,20 tygodniowo).

Emerytura w Irlandii - Ważne zmiany w systemie emerytalnym - Reforma 2018-2023
Emerytura w Irlandii – wysokość emerytury w zależności od składek PRSI

Planowana reforma przewiduje wprowadzenie zmian w wysokości kwot wypłacanych emerytur w Irlandii w zależności od dochodów. Będzie to około 35% średnich zarobków. Podwyżki emerytur będą powiązane ściśle z inflacją i płacami. Dotychczas podwyżki emerytur były ogłaszane w budżecie Irlandii.

Emerytura w Irlandii – zmiany

Inne zmiany w proponowanej reformie emerytalnej – “Roadmap for Pensions Reform 2018-2023” przewidują włączenie emerytur pracowników sektora prywatnego do systemu państwowego. Planowane są również zmiany w wysokości opłat PRSI i podatków, które wpłyną na wysokość obecnych pensji i przyszłych emerytur.

“Roadmap for Pensions Reform 2018-2023” to projekt Rządu Irlandii, który ma otworzyć dyskusję na temat zmian w systemie emerytalnym w tym kraju. Obecnie są to propozycje, które mogą ulec zmianie w wyniku szerokiej dyskusji na temat emerytur w Irlandii.