POLONIA IRLANDIA • GAZETA • WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Komisja ds. Regulacji Komunikacji w Irlandii rozpatrzyła skargi na korzyść klientów.

W Sądzie Okręgowym w Dublinie odbyła się sprawa przeciwko operatorowi telekomunikacyjnemu Vodafone. Jest to efekt licznych skarg poszkodowanych klientów w Irlandii.

Skargi klientów

Komisja ds. Regulacji Komunikacji (ComReg) rozpatrzyła skargi od klientów tej firmy, które wpłynęły w 2020 roku i na początku tego roku.

Skargi dotyczyły m.in. opóźnień dla nowych klientów Vodafone, którzy chcieli zachować swoje numery od wcześniejszego dostawcy usług.

Inne skargi dotyczyły opóźnień w dostarczeniu klientom unikalnych kodów do odblokowania telefonów. Odblokowanie telefonu jest niezbędne przy zmianie dostawcy usług.

Klienci skarżyli się też na pobieranie od nich opłat mimo braku w świadczeniu zamówionych usług oraz na „ignorancję” w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych do operatora.

Obrona Vodafone prosiła o odnotowanie, że liczba skarg spadła w ciągu ostatniego roku o 70%, a firma poprawiła swoje procesy, współpracowała przy dochodzeniu i przyczyniła się do poniesienia kosztów.


DOŁĄCZ DO NAS NA YOU TUBE - ZASUBSKRYBUJ::

Kara dla operatora

Jednak sędzia określił zarzuty jako poważne i odrzucił wniosek obrony o uzyskanie wyroku w zawieszeniu (Probation of Offenders Act).

Za opóźnienia w przenoszeniu numerów stacjonarnych i odblokowywaniu telefonów komórkowych dla klientów wyznaczono karę grzywny w wysokości 13.000 euro. Vodafone zgodził się również zapłacić dodatkowe 20.000 euro wobec kosztów ComReg.