POLONIA IRLANDIA

Stowarzyszenie nauczycieli wzywa rząd Irlandii do ponownego rozpatrzenia kwestii zasłaniania twarzy przez uczniów w szkołach.

Association of Secondary Teachers (ASTI) apeluje do rządu o ponowne rozpatrzenie kwestii zakładania maseczek przez uczniów w Irlandii. Nowe wytyczne powinny zostać opublikowane jeszcze przez rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Przedstawiciele ASTI argumentują swój wniosek twierdzeniem, że obowiązujące zalecenia bazują na sytuacji epidemiologicznej z czerwca. Od tego czasu wiele się zmieniło i rząd powinien wziąć pod uwagę obecną sytuację w Irlandii.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie otwarcia szkół uczniom szkół podstawowych nie zaleca się noszenia maseczek. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych jest to zalecane, lecz nie jest obowiązkowe.

Immunolodzy sugerują, że zasłanianie ust i nosa powinno być obowiązkowe w przypadku starszych uczniów – co najmniej przez część dnia w szkole.

Maseczki podczas zakupów w Irlandii

Tymczasem wskutek rosnącej liczby zakażeń Covid-19 w Irlandii od 10/08/2020 wprowadzony zostaje nakaz zasłaniania ust i nosa w sklepach i centrach handlowych.

Przepisy będą egzekwowane zgodnie z zasadą obowiązującą w środkach komunikacji publicznej:

Czytaj: 2.500 euro kary za brak maseczki w Irlandii – nowe przepisy