POLONIA IRLANDIA

Jeszcze w tym roku wprowadzony zostanie nowy zasiłek dla bezrobotnych w Irlandii.

Kwestia wprowadzenia tego zasiłku dla bezrobotnych w Irlandii poruszana była już od wielu lat, zwłaszcza po kryzysie gospodarczym z 2009 roku.

Po kryzysie gospodarczym w 2009 roku w Irlandii wiele osób straciło pracę. Stopniowo w ciągu kolejnych lat uruchamiano programy pomocnicze, dzięki którym bezrobotne osoby mogły powrócić na rynek pracy.

Rząd zachęcał też do otwarcia własnej działalności gospodarczej, jednak odzew był niewielki. Bezrobotni obawiali się, że jeśli nie powiedzie im się biznes, to nie będą się już kwalifikować do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych.

W kwietniu 2019 roku Minister ds. Opieki Społecznej Regina Doherty poinformowała, że rząd Irlandii chce wprowadzić możliwość przyznania zasiłku dla bezrobotnych osobom samozatrudnionym.

Pod koniec czerwca rząd zaakceptował nową ustawę, a teraz odbędzie się głosowanie w irlandzkim parlamencie. Po zatwierdzeniu ustawa trafi do podpisu na biurko prezydenta Irlandii. Nowe prawo ma zacząć obowiązywać od listopada 2019 roku.

Warunki do uzyskania nowego zasiłku dla bezrobotnych w Irlandii

Zgodnie z zapowiedzią minister Doherty zasiłek w wysokości do €203 tygodniowo będzie wypłacany przez okres 9 miesięcy dla osób posiadających co najmniej 260 składek PRSI oraz przez okres 6 miesięcy dla osób z mniejszą ilością składek.

Tak jak w przypadku wszystkich innych osób kwalifikujących się do zasiłku Jobseeker Benefit – osoby samozatrudnione uzyskają też płatności na dzieci.