POLONIA IRLANDIA

Ambasada RP w Dublinie przyjmuje wnioski o dofinansowanie w Irlandii.

Informujemy, że Ambasada RP w Dublinie przyjmuje wnioski o dofinansowanie do 15 września 2018 roku. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje o dofinansowaniu na rok 2019 znajdziecie Państwo w linku na końcu artykułu. Poniżej przedstawiamy główne założenia:

Informacja o dofinansowaniu w Irlandii

Wzorem lat ubiegłych, za priorytetowe uważane będą projekty mające na celu: wspieranie nauczania języka polskiego oraz promujące dwujęzyczność, projekty które będą podnosiły pozycję oraz aktywność środowisk polonijnych na terenie Irlandii, projekty wspierające rozwój kontaktów młodzieżowych, naukowych, kulturalnych, sportowych młodego pokolenia z Polską, projekty historyczne, projekty które mają na celu podtrzymywanie związków z Polską, uczestniczenia w kulturze polskiej oraz motywowaniu i ułatwianiu powrotów do kraju. Jednocześnie informujemy, że Sejm RP uchwalił Rok 2019 rokiem: Stanisława Moniuszki, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Anny Walentynowicz, Unii Lubelskiej, Powstań Śląskich, w związku z powyższym projekty o ww. tematyce będą w szczególności brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w Irlandii?

Prosimy o wskazanie w projektach priorytetowych działań i pozycji finansowych.

W mailach, które będziecie do nas Państwo przesyłali, prosimy o pozostawienie swojego imienia i nazwiska, jak również aktualnego nr telefonu –  w razie konieczności kontaktu celem uzupełnienia wniosku. W przypadku składania więcej niż jednej oferty projektowej, prosimy o informacje dotycząca zhierarchizowania ofert – od najbardziej do najmniej istotnej.

Informacja dotycząca wypełniania wniosków, oceny oraz akceptacji przez DWPPG, a także rozliczenia wniosków pozostają  bez zmian.

UWAGA! Oferty w wersji papierowej oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski i formularze o dofinansowanie w Irlandii

Wszystkie informacje i formularze na temat dofinansowania Polaków w Irlandii dostępne są na stronie Ambasady RP w Dublinie:

Współpraca projektowa – Ambasada RP w Dublinie

Źródło: Adam Pater, Consular Section, Embassy of the Republic of Poland in Dublin | www.dublin.msz.gov.pl