POLONIA IRLANDIA - GAZETA - WIADOMOŚCI I INFORMACJE

Ważny komunikat w sprawie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie informujące o przywróceniu tymczasowej kontroli na granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to ważna informacja dla Polaków mieszkających w Irlandii i podróżujących do i z Polski.

Granice – Przywrócone kontrole na granicy Polski

  • na granicy państwowej z Republiką Czeską
  • na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec
  • na granicy państwowej z Republiką Litewską
  • na granicy państwowej z Republiką Słowacką
  • w portach morskich stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen
  • w portach lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen

Okres obowiązywania – Przywrócone kontrole na granicy Polski

Przywrócone tymczasowo kontrole graniczne obowiązują od 10 do 16 lutego 2019 roku. Ma to związek z organizacją na terenie Polski spotkania ministerialnego poświęconego budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.

Przywrócone tymczasowo kontrole na granicach były już stosowane wcześniej. Takie procedury były wdrażane podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach, EURO 2012, szczytu klimatycznego w listopadzie 2013 r., Światowych Dni Młodzieży i szczytu NATO w 2016 roku.

W związku z wprowadzonymi tymczasowo kontrolami na granicach Rzeczypospolitej Polskiej mogą ulec wydłużeniu wszystkie procedury związane z odprawą oraz kontrolą bezpieczeństwa.