Polonia Irlandia • Gazeta • Wiadomości i Informacje

Rząd Irlandii zapowiedział przywrócenie systemu pobierania opłat za wodę w Irlandii.

Kilka miesięcy temu, jak się wydawało, ostatecznie zakończyła się sprawa pobierania opłat za wodę w Irlandii. Kwestia ta budziła mnóstwo kontrowersji i sprzeciwu ze strony mieszkańców.

Jednak Komisja Europejska wywiera nacisk na rządzących i oczekuje wprowadzenia systemu opłat za wodę w Irlandii. Kilka dni temu ogłoszony został więc nowy plan, którego realizację przewiduje się na 2020 rok.

Zgodnie z nowymi zasadami mieszkańcy, którzy przekroczą określony limit zużycia wody w swoim gospodarstwie, będzie zobligowany do uiszczenia opłat. Szacuje się, że za nadmierne zużycie będzie płacić około 80.000 gospodarstw w całym kraju.

Średnio rachunek wyniesie €260 rocznie. Przykładowo rodzina czteroosobowa zapłaci, jeśli zużycie wody przekroczy 213.000 litrów rocznie. W przypadku osoby samotnie żyjącej będzie to 79.900 litrów wody rocznie.

Nowy system został opracowany i zatwierdzony przez członków partii Fine Gael i Fianna Fáil, których opinie w tym temacie znacznie się poprzednio różniły. System opłat za wodę ma uchronić Irlandię przed karami finansowymi, którymi Komisja Europejska groziła od 2017 roku.