POLONIA IRLANDIA

Decyzją sądu wyznaczono podwyżkę płacy dla kilku tysięcy pracowników w Irlandii.

Na decyzję Sądu Pracy oczekiwało wielu pracowników jednej z popularnych sieci sklepów w Irlandii.

Od zeszłego miesiąca wiadomo, że rząd zdecydował się odroczyć podwyżkę stawki minimalnej w Irlandii – więcej:

Płaca minimalna w Irlandii ma wzrosnąć ale z opóźnieniem

Związki zawodowe Mandat reprezentujące pracowników Penneys w Irlandii walczyły o podwyżkę w wysokości 3,4%, z czego 2% dotyczyć miało kosztów życia, a 1,4% wzrostu wydajności.

Odmowa przyznania podwyżki stała się kwestią bezowocnej dyskusji między zarządem a związkami. W konsekwencji sprawa trafiła do komisji WRC (Workplace Relations Commission).

Właściciel Penneys (Primark) powiedział w Sądzie Pracy, że oferuje lepsze stawki płac niż inne firmy w tym sektorze. Zapewnia także kompleksowy pakiet świadczeń dla swoich pracowników.

Podwyżka płacy dla kilku tysięcy pracowników w Irlandii

Sąd zalecił jednak przyznanie podwyżki dla 5.000 pracowników Penneys w Irlandii w wysokości 2.25%, co jest poniżej oczekiwanej kwoty. Jednocześnie podwyżka powinna objąć okres od stycznia 2019 roku.

Teraz przedstawiciele związków będą oczekiwać decyzji pracowników w tej sprawie. Stawka ta może zostać przez nich zaakceptowana lub odrzucona. Spotkanie przedstawicieli pracowników ze związkami wyznaczono na 20 listopada 2019 roku. Po nim nastąpi głosowanie.